Samenstellen van jaarrekeningen

R

Sterk in advisering

Contact op het gewenste niveau.

R

Persoonlijke begeleiding

Hoog niveau aan service.

R

Vakkundig personeel

Opgeleide en ervaren medewerkers.

Het samenstellen van de jaarrekening is een werkzaamheid die zeer nauwkeurig dient te geschieden. De jaarrekening is immers een belangrijk stuk. Niet alleen voor de belastingdienst maar ook voor de bankier, de leverancier en voor uzelf niet te vergeten! Onze medewerkers zijn dan ook getraind om, op basis van de door u aangevoerde gegevens, op zo efficiënt mogelijke wijze een jaarrekening op te stellen die een goed inzicht verstrekt in uw financiële positie en van de resultaten die u met de onderneming heeft behaald. Tijdens de bespreking van deze jaarrekening wordt stilgestaan bij het verleden maar wordt ook met name aandacht geschonken aan de toekomst. Hoe zijn de resultaten te verbeteren en waar dient de balanspositie verbeterd te worden gezien de plannen die er bestaan voor de toekomst?

Contact opnemen

Dienstverlening

Sterk in advisering en persoonlijke begeleiding

Online

Bekijk hier onze verschillende pakketten.

Actueel

Bekijk hier ons laatste nieuws.

Locatie UwBedrijf